Τι κάνω για να λάβω απολογιστική αποζημίωση

Τι κάνω για να λάβω απολογιστική αποζημίωση

Σε περίπτωση που έχετε πληρώσει για έξοδα και δικαιούστε αποζημίωση , τότε πρέπει να αποστείλετε τις πρωτότυπες αποδείξεις μαζί με το επισυναπτόμενο έντυπο πλήρως συμπληρωμένο στην διεύθυνση της ασφαλιστικής εταιρίας που θα βρείτε πιο κάτω 
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ, 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 71 
ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 11526
(Τμήμα Αποζημιώσεων)
Προβολές
1 Total Views
1 Members Views
0 Public Views
Ενέργειες
0 Αρέσει
0 Δεν αρέσει
0 Σχόλια
Κοινή χρήση στα κοινωνικά δίκτυα
Σύνδεσμος κοινής χρήσης
Share by mail

Παρακαλώ σύνδεση to share this webpage by email.

Επισυναπτόμενα
Join Course to download resources