Πληρωμές συμβολαίων

Τρόποι Πληρωμής Ασφαλιστηρίων

Η ERGO, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, δίνει τη δυνατότητα να παραλαμβάνετε τα ασφαλιστήριά σας, είτε από τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή σας, είτε απευθείας από την εταιρεία μας ταχυδρομικώς (σύστημα «ERGO ΣΕΠΑ») και προσφέρει τους πιο κάτω εναλλακτικούς τρόπους, για γρήγορη, ασφαλή και χωρίς έξοδα πληρωμή των ασφαλιστηρίων σας:

α. Πληρωμή στον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή σας

Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής σας είναι εξουσιοδοτημένος να εισπράττει τα ασφάλιστρα όλων των ασφαλιστηρίων σας, που δεν είναι ενταγμένα στο σύστημα «ERGO ΣΕΠΑ».

β. Πληρωμή μέσω ΔΙΑτραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ)

Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητη η χρήση του ειδικού κωδικού πληρωμής ΔΙΑΣ, που αναγράφεται στο έντυπο «Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλίστρων», το οποίο είτε έχετε παραλάβει ταχυδρομικώς από την εταιρεία (ERGO ΣΕΠΑ), είτε μπορείτε να αναζητήσετε από τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή. Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε από τις Τράπεζες που συμμετέχουν στο σύστημα ΔΙΑΣ, με έναν από τους τρόπους που η κάθε Τράπεζα προσφέρει.γ. Ηλεκτρονική Πληρωμή με Χρεωστική ή Πιστωτική Κάρτα μέσω του «ERGO Premium Pay»

Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητη η χρήση του ειδικού κωδικού πληρωμής ΔΙΑΣ, που αναγράφεται στο έντυπο «Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλίστρων», το οποίο είτε έχετε παραλάβει ταχυδρομικώς από την εταιρεία (ERGO ΣΕΠΑ), είτε μπορείτε να αναζητήσετε από τον Ασφαλιστικό σας Διαμεσολαβητή. Το «ERGO Premium Pay» δίνει τη δυνατότητα πληρωμής ασφαλίστρων με χρήση Χρεωστικής (εφάπαξ) ή Πιστωτικής Κάρτας, παρέχοντας έως και 12 άτοκες δόσεις, ανάλογα με τη διάρκεια και το ύψος των ασφαλίστρων του ασφαλιστηρίου και χωρίς καμία επιβάρυνση.
Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί, είτε πατώντας εδώ ή εναλλακτικά από τα γραφεία του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή σας και από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, πάντα με την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών που εγγυάται η Τράπεζα Πειραιώς.

ERGO Premium Pay

δ. Ενεργοποίηση Πάγιας Εντολής σε Πιστωτική Κάρτα

Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητη η χρήση του κωδικού πάγιας εντολής.

Ενεργοποίηση Πάγιας Εντολής

ε. Ενεργοποίηση Πάγιας Εντολής σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Μπορείτε να εξοφλήσετε το ασφαλιστήριό σας με πάγια εντολή του λογαριασμού σας στις συνεργαζόμενες τράπεζες (απευθυνόμενοι στην τράπεζά σας με την ειδοποίηση πληρωμής ασφαλίστρων ή ενεργοποιώντας την εντολή μέσω internet banking, εφόσον προσφέρεται).

στ. Πληρωμή μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛ.ΤΑ.)

Μπορείτε να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε κατάστημα των ΕΛ.ΤΑ. και να καταβάλετε τα ασφάλιστρα του ασφαλιστηρίου σας, χρησιμοποιώντας το προτυπωμένο έντυπο ταχυπληρωμής που είναι ενσωματωμένο στο έντυπο «Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλίστρων», που έχετε παραλάβει από την εταιρεία μας ταχυδρομικώς. Επισημαίνεται ότι, ο συγκεκριμένος τρόπος πληρωμής αφορά αποκλειστικά τα ασφαλιστήρια που είναι ενταγμένα στο σύστημα «ERGO ΣΕΠΑ».

Προβολές
0 Total Views
0 Members Views
0 Public Views
Ενέργειες
0 Αρέσει
0 Δεν αρέσει
0 Σχόλια
Κοινή χρήση στα κοινωνικά δίκτυα
Σύνδεσμος κοινής χρήσης
Share by mail

Παρακαλώ σύνδεση to share this webpage by email.

External sources