Η εταιρία ιδρύθηκε το 2020 με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 7.780€

Η πρώτη δημοσίευση ισολογισμού αναμένεται το 2021 .

Οι χρονιές με (*) αποτελούν προβλέψεις και όχι τελικά νούμερα