Τι είναι ο Supporter
Πως μπορώ να κερδίσω;

Supporter είναι ο συνεργάτης της εταιρίας μας (οποιασδήποτε βαθμίδας) ο οποίος συστήνει και υποστηρίζει ένα νέο συνεργάτη .

Ο Supporter αμοίβεται επί των αμοιβών του συνεργάτη που διαχειρίζεται επομένως είναι κοινός στόχος οι αμοιβές του συνεργάτη να αυξηθούν .

Ο Supporter μπορεί να έχει παραγωγή στην εταιρία μας ή μπορεί απλά να διαχειρίζεται συνεργάτες.

Μία από τις επιπλέον καινοτομίες του κανονισμού πωλήσεων μας είναι ότι το άθροισμα των χαρτοφυλακίων των συνεργατών του Supporter προσμετράται στην ταξινόμηση του Supporter για την δική του προσωπική παραγωγή.

Μικτά ή Καθαρά
Επειδή η απλότητα είναι χρυσός