Αρχική Βαθμίδα
Σε ποια βαθμίδα ξεκινάω

Η ένταξη σας σε κάποια βαθμίδα γίνεται με την εξής λογική:


Αν επιλέξετε ότι απλά θέλετε να μας δοκιμάσετε ή να τοποθετήσετε κάποιον κίνδυνο που χρειάζεστε τότε η βαθμίδα σας είναι η Trial.


Σε περίπτωση όμως που επιθυμείτε πιο ουσιαστική συνεργασία μαζί μας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε περίπου για το ύψος του χαρτοφυλακίου που έχετε κατα νου να μεταφέρετε ή να παράγετε μέσω της εταιρίας μας.


Από αυτό το νούμερο εμείς υπολογίζουμε σε ποια βαθμίδα θα μπαίνατε αν το είχατε μεταφέρει ήδη όλο σε εμάς.


Σε αυτή την βαθμίδα σας κρατάμε μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους που ξεκίνησε η συνεργασία μας.


Αν κατά την διάρκεια των ελέγχων παραγωγής που εκτελούμε (1, 4, 7, 10 μήνα) η ετησιοποιημένη αναλογία της παραγωγής σας είναι μεγαλύτερη του αρχικού προϋπολογισμού , τότε αυτόματα σας αναβαθμίζουμε. Αν όχι σας διατηρούμε μέχρι τέλος του χρόνου.


Μετά το τέλος του χρόνου οι αξιολογήσεις γίνονται κανονικά βάση κανονισμού.π.χ. 


κάποιος υπογράφει συνεργασία τον Σεπτέμβριο και δηλώνει ότι θα παράξει - μεταφέρει 75.000 ευρώ μέσα σε έναν χρόνο .

Αυτό αμέσως τον κατατάσσει στην βαθμίδα Junior . 

Τον Οκτώβριο που γίνεται ο έλεγχος παραγωγής η εισπραγμένη παραγωγή αυτού του συνεργάτη είναι π.χ. 17.000 ευρώ . (Παραγωγή ενός μηνός 17.000 άρα ετησιοποιημένα 204.000 ευρώ.)

Αυτό σημαίνει ότι ετησιοποιημένα δείχνει να ξεπερνάει τα 200.000 ευρώ παραγωγής που απαιτεί η βαθμίδα Senior , επομένως αυτόματα ανεβαίνει στην κλίμακα αμοιβών Senior, μέχρι τέλος του ημερολογιακού έτους.


Τον Γενάρη (επόμενη αξιολόγηση) αν η ετησιοποιημένη παραγωγή του υποστηρίζει την συνέχιση του σε αυτή την βαθμίδα παραμένει , αν υποστηρίζει ακόμη μεγαλύτερη βαθμίδα αυτόματα αναβαθμίζεται. Αν υποστηρίζει χαμηλότερη βαθμίδα τότε στην αξιολόγηση του Απριλίου θα γίνει ο τελικός έλεγχος και θα επιλεχθεί η σωστή για τον συνεργάτη βαθμίδα.


Σε περίπτωση που στην αξιολόγηση του Οκτωβρίου δεν είχε παραγωγή ικανοποιητική θα παρέμενε στην αρχική κλίμακα μέχρι τέλος του ημερολογιακού έτους.

Τι είναι ο Supporter
Πως μπορώ να κερδίσω;