Προμήθειες κάθε εβδομάδα
για να μην χρειάζεστε να περιμένετε..

Εκκαθάριση προμηθειών

Επειδή συνεργαζόμαστε με πολλές εταιρίες και η κάθε μία πληρώνει προμήθειες σε διαφορετικές ημερομηνίες , καταφέραμε να οργανώσουμε το λογιστήριο μας ώστε να πληρώνουμε προμήθειες στους συνεργάτες μας κάθε εβδομάδα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν μήνα ή περισσότερο για να λάβουν τις προμήθειες τους από το σύνολο των ασφαλιστικών στις οποίες έχουν τοποθετήσει τους πελάτες τους.

Μικτά ή Καθαρά
Επειδή η απλότητα είναι χρυσός