Η λογική των προμηθειών μας περιγράφεται απλά στην σελίδα μας Βαθμίδες συνεργασίας. Η εταιρία μας μοιράζει ποσοστό της εισερχόμενης προμήθειας, αναλόγως της παραγωγής που διατηρεί κάποιος σε εμάς. Όσο αυξάνεται η εισερχόμενη από τις ασφαλιστικές λόγω όγκου παραγωγής αυτόματα αυτή η αύξηση μετακυλίεται στον συνεργάτη μας. Και επίσης όσο αυξάνεται η παραγωγή του συνεργάτη σε εμάς τόσο αυξάνεται και το ποσοστό του επί της εισερχόμενης προμήθειας, με απόλυτη διαφάνεια.

Εκτός από την μοναδική πρόσβαση σε αγορές που μέχρι τώρα δεν είχατε, τον μοναδικό κανονισμό πωλήσεων που σε εξελίσσει όπως εξελίσσεται και η εταιρία και την πλήρη διαφάνεια στην συνεργασία , μπορείτε συμπληρώνοντας την πιο κάτω φόρμα να δείτε και σε επίπεδο προμηθειών τι μπορείτε να κερδίσετε σε μία συγκεκριμένη εταιρία π.χ. με την οποία θέλετε να ξεκινήσουμε την συνεργασία μας.

Θέλω να δω τι κερδίζω σε προμήθειες

Πως σας λένε ;(Required)
Χαρτοφυλάκιο που αφορά συμβόλαια που δίνουν επαναλαμβανόμενες προμήθειες (όχι συνταξιοδοτικά , αμοιβαία κ.τ.λ) Το στοιχεία αυτό το χρειαζόμαστε για να υπολογίσουμε την βαθμίδα συνεργασίας μας.
Consent(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Υπολογισμός bonus share
Υπολογισμός αμοιβών Supporter